Reunió Mesa negociadora SISCAT 24 de maig de 2018

Avui, 23 de maig de 2018 s’ha reunit la Mesa de Negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.

Ahir a les 11h vam rebre la plataforma de les patronals desenvolupada (quan la tinguem amb els logos de les patronals us la farem arribar). La part social sense haver pogut valorar-la detingudament, encara que si que havien fet una lectura ràpida, hem manifestat que:

 • Necessitaven més temps per tal de valorar-la.

CCOO després que les patronals han fet una explicació ràpida de la plataforma, hem manifestat que sense aprofundir en la valoració:

 • Aquesta plataforma suposava “un estalvi per les empreses d’un 30% de la massa salarial” . En la línia de la valoració que ells varen fer de la plataforma presentada per la part social !!
 • Que on ells deien que per tal de verificar el compliment de les obligacions laborals del seu personal podrien establir : Sistemes biomètrics com l’empremta digital per registrar les hores d’entrada, sortida i de presència en el centre de treball.
  • Nosaltres podríem estar d’acord sempre i quan això signifiqués que el temps que fan de més els treballadores i treballadores per tal de prestar l’atenció adequadament (encavalcament no remunerat), es remunerés.
 • Que troben a faltar la consideració de les guàrdies localitzades com a temps efectivament treballat
 • Que no es recull que els permisos han de comptabilitzar des de el primer dia en què es treballi
 • Etc…

També ens han donat resposta als temes pendents de l’anterior reunió:

Salut Laboral: les patrones estan d’acord en la proposta del punt 66.5 i la resta es desestimava.

CCOO ha manifestat que defensàvem:

 • la utilització de mètodes de valoració de riscos contrastats i validats científicament i a més a més gratuïts i per tant és un punt que s’havia de valorar com un bé per a les empreses i per al personal (punt 5.3).
 • el punt 66.5.20 considerem que s’ha fet una interpretació per part de les patronals que no es el que pretén la proposta, ja que és convenient que les empreses elaborin protocols d’actuació en el cas de treballadores embarassades o lactants i que creiem convenient que ho tornessin a valorar.

Formació: les patronals manifesten els seu desacord a convertir les comissions assessores de formació en paritàries al·legant que ja existeix una comissió paritària general reconeguda pel conveni

CCOO els ha recordat que ni la comissió de Formació , ni la de Salut Laboral s’havien constituït i que sol·licitàvem la seva constitució

Després de tot això, i donada la continuïtat de la incertesa econòmica per la situació política no resolta, les patronals fan un llarg al·legat defensant la seva proposta totalment restrictiva i que no millora en res l’actual conveni, més aviat el contrari

La part social ha defensat la necessitat de continuar negociant i ha manifestat, que s’han de recuperar les condicions arrabassades del VII conveni

Ens emplacem per al proper 6 de juny

Acabarem amb les mateixes frases del full informatiu de la reunió anterior: les patronals han continuat amb la tònica habitual: pocs acords, cap millora, més aviat el contrari.

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar Nota Federativa de la Mesa SISCAT 2352018

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM

Anuncis
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió Mesa negociadora SISCAT 24 de maig de 2018

Lluita digital 297. El 22 de maig, mobilització per a la recuperació del poder adquisitiu dels salaris en els convenis col·lectius

Aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat quinzenal, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgen, completa la informació de la revista en paper Lluita Obrera i afegeix un plus d’actualitat a la informació del sindicat.

En aquest número parlem de la mobilització del dia 22 per recuperar el poder adquisitiu dels sous, les manifestacions de l’1 de Maig, la mobilització contra les violències masclistes del dia 16 i l’augment dels accidents laborals, entre d’altres temes.

Fes clic per veure el número 297 del Lluita Digital.

Si encara no t’hi has subscrit, fes-ho ara!

Subscripció gratuïta al Lluita Digital.  

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Lluita digital 297. El 22 de maig, mobilització per a la recuperació del poder adquisitiu dels salaris en els convenis col·lectius

Els plans d’intervenció social: del disseny a l’avaluació – Lleida

Dates: 1, 8, 15 i 22 de juny de 2018 a Lleida

 • Objectius
 • – Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional.
 • – Conèixer i  comprendre els conceptes, teories i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents dins de la disciplina professional.
 • – Ésser capaç de planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions.
 • – Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció, per, posteriorment avaluar-les.
 • – Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos  i temporalització d’activitats.
 • – Abordar amb eficàcia la resolució de casos pràctics relacionats amb la matèria.
 • – Saber experimentar, d’una forma pràctica, amb els conceptes teòrics exposats a l’aula, per tal de descobrir les seves utilitats.
 • – Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

Metodologia

Metodologia activa-participativa. Contextualització sobre el perquè i el cóm en els processos d’intervenció social. Propostes i discussió reflexiva de casos pràctics. Implementació pràctica de les diferents metodologies i protocols de treball.

Programa

1.Introducció

Objectius i etapes del curs.

2.El procés d’elaboració del diagnòstic social

Naturalesa

Etapes

Tipologies

3.El procés de gestió de la informació. Els indicadors socials

Tipologies

Identificació de situacions/problema

Identificació de recursos

Identificació de prioritats

Graelles de síntesis

4.El pronòstic i el pla de treball

Les conclusions.

La pressa de decisions.

Estratègies d’acció.

5.Plans d’intervenció a partir de la diagnosi

Disseny del projecte

Límits

La implementació del pla

6.Els informes socials a partir de la diagnosi

Objectius

Estructura

Algunes claus

7.L’Avaluació

Tipologia

Indicadors d’Avaluació

Usos i utilitats

Per a més informació fes clic aquí.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Els plans d’intervenció social: del disseny a l’avaluació – Lleida

Reedició de la guia ‘Aprenents, becaris i treball precari’

Foto

Des d’Acció Jove, s’ha elaborat una reedició actualitzada de la guia ‘Aprenents, becaris i treball precari’, que vol ser una eina útil per al jovent i la representació sindical de CCOO.

Feu clic per veure la guia Aprenents, becaris i treball precari’.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reedició de la guia ‘Aprenents, becaris i treball precari’

Resum de la Reunió Mixta de 15 de maig de 2018

A continuació us informem dels temes tractats en la reunió mixta entre direcció i comitè d’empresa de GSS:

 • Carregues de treball  infermeria  hospitalització

La direcció d’infermeria ha presentat un estudi sobre la valoració de les càrregues de treball assistencials en la USS.

Hi ha un grau molt elevat de coincidència amb el que el Comitè d’empresa havia manifestat sobre aquest tema.

L’estudi utilitza diversos indicadors CNV, Barthel, Downton, etc.

Arrel d’aquest estudi la direcció ha arribat a les següent conclusions,

TORN DE NIT: S’incrementarà una auxiliar d’infermeria en cada torn de nit, tots els dies del mes.

TORN DE TARDE: en caps de setmana i festius s’incrementarà 1 auxiliar d’infermeria més, i una infermera a 4 hores. La Direcció manifesta que si aquest increment d’infermera es insuficient o té pics derivats de la demanda dels usuaris, se li ampliarà la jornada.

CCOO felicita a la direcció d’infermeria per l’estudi realitzat i demostra que les demandes del Comitè d’empresa i les que CCOO havia fet eren ajustades a la realitat de la càrrega de treball.

Les altres unitats que el comitè va fer també reclamació de falta de personal el Comitè ha demanat que també s’estudiïn les carreges de treball.

Veure els següents escrits relacionats amb aquest tema:

Carta de CCOO increment personal USS any 2016

Carta Comitè empresa sobre Increment personal USS 

 • Comissió Informativa Aliança estratègia ICS_GSS

Ens fa un resum de la reunió mantinguda el dia d’ahir entre el Comitè d’empresa de GSS i la Junta de Personal de l’HUAV amb la gerència sobre URO i ORL.

Es van fer una sèrie de preguntes per la part social cap a la gerència que ens contestaran en una propera reunió.

Referent al impacte econòmic, la seguretat laboral, les activitats coordinades, llistat del personal amb la titularitat, i la categoría professional.

 • Reglament de Promoció Interna.

Després de varies reunions i tenint quasi tot el document aprovat, el únic tema de discordança és el tema “entrevista” que la part social comenta que és històric estar a l’entrevista dins dels concursos, i l’empresa no ho vol. L’ultima proposta de l’empresa és la de treure la fase d’entrevista dels processos de selecció, en la propera reunió de comitè d’empresa es decidirà que fer.

 • DPO’s

Estan tancant totes les valoracions d’acompliment dels professionals. Un cop valorades s’haurà de analitzar la massa salarial de cada treballador.

Si això està fet el dia 17 de maig, es podran abonar a finals de maig les DPO’s als treballadors que el retorn del 5% (en l’actualitat el 4,05%) no sigui superior a la seva DPO.

En definitiva, tots els treballadors que la seva DPO sigui superior al retorn del 4,05% cobraran la part restant en funció del grau d’assoliment de la DPO.

 • Borsa de treball,

L’empresa ens comunica que estan treballant en una borsa de treball telemàtica, que es començarà pels col·lectius de DUI i Auxiliar d’Infermeria per veure el correcte funcionament del sistema.

Un cop verificat l’òptim funcionament s’obrirà la borsa de la resta de categories professionals.

S’està treballant perquè el personal que ja està inscrit a la borsa de treball solsament tinguin que afegir els nous mèrits.

 • Oferta Publica d’Ocupació 2017.

El procés està tancat a l’espera de la seva publicació.

 • Torn Obert de Paraules.
 • Cuina

S’ha exposat el tema de la problemàtica de l’augment de la càrrega de treball al torn de matí amb nomes unitats i el mateix personal. Revisaran el tema.

 • SEVAD

Explicades les inquietuds dels professionals sobre diverses qüestions relacionades amb el transport i el telèfon, així com l’ajustament dels temps de viatge per cobrir a la muntanya els desplaçaments de les valoracions, s’analitzarà la problemàtica.

 • PADES

S’ha traslladat la inquietud dels professionals a la direcció sobre la ubicació del servei a Prat de la Riba.

Entre altres temes, també s’ha parlat sobre el temps de visita medica en consultes externes per part dels professionals mèdics i sobre les guàrdies localitzades en MI.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Resum de la Reunió Mixta de 15 de maig de 2018

‘lo Sindicat digital’, número 138

Foto

Nou número de la revista lo Sindicat, aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat mensual, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgen, i parla de les persones del sindicat a Lleida i de l’acció sindical de CCOO a les terres de Lleida.

En aquest número, hi podeu trobar, entre d’altres, la convocatòria de l’1 de Maig amb el lema Ara ens toca a nosaltres!, que CCOO de Lleida reivindica treball segur en el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, que el sindicat lluita per unes pensions dignes i que ha participat a la Fira F&T.

Feu clic aquí per veure el número 138 de lo Sindicat.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a ‘lo Sindicat digital’, número 138

Reunió Mesa negociadora SISCAT – 9 de maig de 2018

Avui, 9 de maig de 2018 s’ha reunit la Mesa de Negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.

Avui S’ha constituït la comissió per revisar la classificació professional (art. 15 ) , la part social ja ha presentat una proposta conjunta, la patronal no ha fet el mateix.

CCOO ha recordat a les patronals que encara no han presentat la valoració desglossada per partides de la proposta conjunta que va presentar la part social el 14 de març, que tampoc ha explicitat la seva plataforma i que solament tenim titulars d’una plataforma. I que de cap manera posa de manifest intenció de negociació.

Després d’això s’ha passat a valorar les propostes de la plataforma presentada per la part social, que segons aquesta part, no suposen impacte econòmic.

 1. Al punt C apartat 6 on es demana que el personal tingui a la seva disposició la programació anual amb tota la seva jornada calendaritzada la patronal ha contestat que vol que un 10% de la jornada de distribució irregular no figuri en els calendaris i establir una bossa d’hores que l’empresari farà servir en 5 dies d’antelació. Hem manifestat que actualment és un 5% i no estem disposat a negociar l’empitjorament del conveni (art. 20). No hem assolit cap acord.
 2. A l’apartat E, permisos, excedències i altres millores socials :
  • Punt 11, possibilitat de reducció de jornades per estudis : la patronal ha manifestat que això ocasionaria molts problemes de substitucions i per tant això no ho recollien com un article de conveni. Una altra cosa és que les empreses prenguin decisions per fer-ho.
  • Punt 12, facilitar la possibilitat de canvis de torn per conciliació: resposta NO.
  • Punt 13, introduir un permís sense sou mínim de 15 dies i de màxim un any. La patronal al·lega que això suposaria cotitzar pel període esmentat i no ho accepten. CCOO manifesta que si el problema es la denominació no hi ha problema en denominar-lo “excedència”. Després d’un intens debat s’ha arribat a l’acord de valorar supòsits i fer una proposta per al proper dia, i possiblement incloure aquesta reivindicació en una modificació de l’article 43.6 i 47.
  • Punt 14, estan d’acord en retirar el redactat 43.5 encara que és un perjudici per les empreses ja que estan afavorint la competència entre elles.
  • Punt 15 (art. 43.6), estan d’acord a que l’article 43.6 s’ha de contemplar amb altre article, però de cap manera s’eliminarà la referència que no es pugui prestar serveis a d’altres centres sanitaris.
  • Punt 16, modificació de l’article 44 després de debatre el punt 44.3 on CCOO ha manifestat els problemes que estava ocasionant aquest article , s’ha acordat fer una proposta per tal d’evitar que el personal que no sol·liciti per escrit amb una antelació d’un mes el reingrés, causi baixa definitiva, i que com a conseqüència pugui quedar-se a l’atur sense dret a prestació.
  • Punt 17, a la proposta de modificar el redactat del punt b. No estan d’acord en treure que la formació o docència deixi d’estar vinculada al grup o subgrup al que pertany el professional. S’intentarà fer una nova proposta per tal d’assolir un consens.

 

 1. A l’apartat F 3. on es proposava la modificació de l’article 56, les patronals han manifestat que ens farien un nou redactat. I el mateix faran amb el Punt H (règim disciplinari).

 

 1. Els temes de salut laboral i formació, estan essent valorats per una comissió d’experts de la patronal i ens faran proposta.

 

 1. Apartat K -2. contractació on proposem modificació de l’article 71 no accepten la proposta i si estarien d’acord en que poses “ que es regirà per la normativa aplicable en cada moment”

 

 1. Apartat M-2: Comissió de CÀRREGUES DE TREBALL A CADA CENTRE, no accepten aquesta comissió per un tema operatiu.

 

 1. Si han acceptat incorporar els acords interpretatius assolits a la comissió paritària

És un petit resum molt ràpid perquè les patronals han continuat amb la tònica habitual: pocs acords i cap millora

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar comunicat reunio mesa negociadora siscat 9 de maig de 2018.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió Mesa negociadora SISCAT – 9 de maig de 2018
%d bloggers like this: