Resum de la Reunió Mixta de 15 de maig de 2018

A continuació us informem dels temes tractats en la reunió mixta entre direcció i comitè d’empresa de GSS:

  • Carregues de treball  infermeria  hospitalització

La direcció d’infermeria ha presentat un estudi sobre la valoració de les càrregues de treball assistencials en la USS.

Hi ha un grau molt elevat de coincidència amb el que el Comitè d’empresa havia manifestat sobre aquest tema.

L’estudi utilitza diversos indicadors CNV, Barthel, Downton, etc.

Arrel d’aquest estudi la direcció ha arribat a les següent conclusions,

TORN DE NIT: S’incrementarà una auxiliar d’infermeria en cada torn de nit, tots els dies del mes.

TORN DE TARDE: en caps de setmana i festius s’incrementarà 1 auxiliar d’infermeria més, i una infermera a 4 hores. La Direcció manifesta que si aquest increment d’infermera es insuficient o té pics derivats de la demanda dels usuaris, se li ampliarà la jornada.

CCOO felicita a la direcció d’infermeria per l’estudi realitzat i demostra que les demandes del Comitè d’empresa i les que CCOO havia fet eren ajustades a la realitat de la càrrega de treball.

Les altres unitats que el comitè va fer també reclamació de falta de personal el Comitè ha demanat que també s’estudiïn les carreges de treball.

Veure els següents escrits relacionats amb aquest tema:

Carta de CCOO increment personal USS any 2016

Carta Comitè empresa sobre Increment personal USS 

  • Comissió Informativa Aliança estratègia ICS_GSS

Ens fa un resum de la reunió mantinguda el dia d’ahir entre el Comitè d’empresa de GSS i la Junta de Personal de l’HUAV amb la gerència sobre URO i ORL.

Es van fer una sèrie de preguntes per la part social cap a la gerència que ens contestaran en una propera reunió.

Referent al impacte econòmic, la seguretat laboral, les activitats coordinades, llistat del personal amb la titularitat, i la categoría professional.

  • Reglament de Promoció Interna.

Després de varies reunions i tenint quasi tot el document aprovat, el únic tema de discordança és el tema “entrevista” que la part social comenta que és històric estar a l’entrevista dins dels concursos, i l’empresa no ho vol. L’ultima proposta de l’empresa és la de treure la fase d’entrevista dels processos de selecció, en la propera reunió de comitè d’empresa es decidirà que fer.

  • DPO’s

Estan tancant totes les valoracions d’acompliment dels professionals. Un cop valorades s’haurà de analitzar la massa salarial de cada treballador.

Si això està fet el dia 17 de maig, es podran abonar a finals de maig les DPO’s als treballadors que el retorn del 5% (en l’actualitat el 4,05%) no sigui superior a la seva DPO.

En definitiva, tots els treballadors que la seva DPO sigui superior al retorn del 4,05% cobraran la part restant en funció del grau d’assoliment de la DPO.

  • Borsa de treball,

L’empresa ens comunica que estan treballant en una borsa de treball telemàtica, que es començarà pels col·lectius de DUI i Auxiliar d’Infermeria per veure el correcte funcionament del sistema.

Un cop verificat l’òptim funcionament s’obrirà la borsa de la resta de categories professionals.

S’està treballant perquè el personal que ja està inscrit a la borsa de treball solsament tinguin que afegir els nous mèrits.

  • Oferta Publica d’Ocupació 2017.

El procés està tancat a l’espera de la seva publicació.

  • Torn Obert de Paraules.
  • Cuina

S’ha exposat el tema de la problemàtica de l’augment de la càrrega de treball al torn de matí amb nomes unitats i el mateix personal. Revisaran el tema.

  • SEVAD

Explicades les inquietuds dels professionals sobre diverses qüestions relacionades amb el transport i el telèfon, així com l’ajustament dels temps de viatge per cobrir a la muntanya els desplaçaments de les valoracions, s’analitzarà la problemàtica.

  • PADES

S’ha traslladat la inquietud dels professionals a la direcció sobre la ubicació del servei a Prat de la Riba.

Entre altres temes, també s’ha parlat sobre el temps de visita medica en consultes externes per part dels professionals mèdics i sobre les guàrdies localitzades en MI.

Anuncis
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Resum de la Reunió Mixta de 15 de maig de 2018
%d bloggers like this: