Reunió Mesa negociadora SISCAT 20 de juny de 2018

El 20 de juny de 2018 s’ha reunit la Mesa de Negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.

S’ha continuat valorant les propostes de la plataforma presentada per la part social, que segons aquesta part tenen un baix impacte econòmic.

G. ACCIÓ SINDICAL

Modificació de l’article 58.1. les patronals no estan d’acord amb modificar el criteri del número de treballadors per constituir les seccions sindicals d’empresa

CCOO valorem negativament la postura patronal, instal·lada en el NO sempre.

Modificació de l’article 58.2 les patronals es neguen a modificar el paràgraf argumentant la necessitat de compensació directe pel CATSALUT a cada empresa dels costos per activitat sindical, però accepten que els nomenaments puguin tenir durada variable.

J.   SALUT LABORAL

Inclusió d’un nou article 65.5.25. de Vigilància de la Salut no accepten que les revisions mèdiques del personal no puguin provocar acomiadaments per ineptitud sobrevinguda.

CCOO manifestem el nostre rebuig a aquesta postura. De cap manera es pot utilitzar una eina (vigilància de la Salut) que ha de servir per adequar els llocs de treball, en benefici dels treballadors i treballadores, per acomiadar al personal. 

K.  CONTRACTACIÓ

Ampliació de l’article 71 incloent-hi una lletra b, on les patronals manifesten que pel que fa a la contractació eventual estaran a allò que marqui la normativa vigent en cada moment, com per exemple aplicant la Llei de pressupostos que sí contempla un màxim del 8% d’eventuals per les públiques.

CCOO creiem que el que hi ha és una total manca de voluntat negociadora.

M. COMISSIONS DE FUNCIONAMENT

Comissió econòmica a cada empresa, manifesten que en aquest sentit no volen obligacions legals encara que creuen que les comissions poden ser positives.

CCOO no entenem aquestes posicions. 

En aquest punt, la part sindical demana a les patronals la seva valoració de la proposta feta sobre excedències i aquestes responen que realitzaran una contraproposta ja que, malgrat coincidir en molts dels punts de la nostra proposta ho tenen pendent de revisió.

Com vàrem quedar la reunió anterior, la part social hem presentat un nou redactat:

Retribució anual complementària de facultatius del Grup 1 (art 33.1.)

Permís per matrimoni (art 42.1.a)

Compactació lactància a continuació de la maternitat (NOU)

Compactació reducció cura de menor familiar (NOU) 

Les patronals han manifestat que estudiaran els documents entregats i ho valoraran la propera reunió.

Els sindicats hem recordat a les patronals que resten pendents de la seva resposta a les propostes dels sindicats a què van comprometre’s la darrera reunió: unificació de salari base amb plus conveni, armariets per al personal, permisos art. 42 b i c, definició de malaltia greu. Contesten que aportaran redactat al respecte. El President demana que les patronals presentin les propostes amb antelació a l’altra part. Els sindicats demanem un recés.

Per la nostra part recordem a les patronals que se’ls va entregar una valoració de la seva plataforma on s’han acceptat algunes propostes el que suposa un seguiment de la seva proposta bastant més extens que el que ells fan de la nostra plataforma. Els proposem un calendari de reunions per al mes de juliol. Ens demanen un recés.

Les Patronals manifesten que accepten el calendari de reunions proposat i demanen expressament que la propera reunió es dediqui íntegrament a la valoració per la part social de la seva proposta. També comuniquen que han parlat amb la Conselleria per intentar saber com quedarà el finançament del sector.

Els sindicats ens comprometem a tractar a l’inici de la propera reunió la plataforma patronal però demanem que a continuació es valori la part de la nostra plataforma encara no valorada per part de les patronals.

Després de fer paleses les desavinences al respecte aixequem la reunió.

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar la nota federativa de la reunio mesa negociadora siscat 20 de juny

Anuncis
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió Mesa negociadora SISCAT 20 de juny de 2018

DRET A LA SALUT I MODEL SANITARI PÚBLIC. RECUPERAR, MILLORAR, AVANÇAR

Foto

El proper 27 de juny de 2018, de 10 a 14 hores, a la sala d’actes de CCOO de Catalunya tindrà lloc una jornada políticosanitària que porta per títol “Dret a la salut i model sanitari públic. Recuperar, millorar, avançar”.

Amb l’actualitat  que viu el nostre país, hem cregut molt necessari debatre sobre la política sanitària que la ciutadania necessita, i per això iniciarem la jornada amb una taula rodona on el tema a tractar serà: “Sanitat pública i d’accés universal. Quin model cal i quines inversions són necessàries?”, on intervindran la Dra. Candela Calle, directora gerent de l’Institut Català de la Salut, el Sr.Toni Mora, responsable de Política Sanitària de CCOO de Catalunya, el Sr. David Elvira, director del Servei Català de la Salut, i la Sra. Gemma Martínez, directora d’Infermeria de l’Hospital Clínic.

Posteriorment es treballaran en tres grups els temes següents:

1.Inversions/finançaments
2.Aposta per l’atenció a les persones, sector sociosanitari, atenció primària, envelliment de la població i dret en situació de depèndencia.
3. Lluita social i activisme.

Finalment es presentaran les conclusions dels grups i la cloenda de la jornada.

Imprescindible inscripció a través del mail: fsanitat1@ccoo.cat

US HI ESPEREM!

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar tarjeto jornada políticosanitària

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a DRET A LA SALUT I MODEL SANITARI PÚBLIC. RECUPERAR, MILLORAR, AVANÇAR

CCOO denuncia la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat

La considera un fracàs per l’augment de la sinistralitat i pel resultat de les auditories

En la darrera reunió de la Comissió Paritària General del passat mes de febrer es va constatar que el Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals que l’Administració de la Generalitat va construir el 1998, al voltant del Decret 312/1998, està totalment exhaurit i ja no és una eina que pugui resoldre els problemes de gestió, d’integració, de recursos humans i materials, i de pressupost, ni tampoc pot dotar-la d’eines de millora preventiva per als centres de treball.

CCOO va presentar l’Informe de balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur, en el qual s’analitzava la integració de la prevenció en les estructures dels departaments i el seu impacte; tanmateix, s’inclouen propostes de millora amb un canvi de filosofia radicalment diferent de l’actual sistema preventiu, que considerem totalment esgotat i fracassat, que es basa en una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers 20 anys i que ha estat un fracàs, tal com reflecteixen les auditories realitzades per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya (ICSSL).

Aquest informe ha estat actualitzat amb un altre document que fa balanç de l’últim any i que, a més a més, analitza el funcionament de les comissions de treball posades en marxa per aquesta comissió paritària general, que  valora com a desolador i preocupant.

Després de més de 15 mesos de la presentació d’aquest informe, Funció Pública no ha donat cap resposta i no disposa de cap full de ruta que pugui revertir la desastrosa situació que pateix l’actual model preventiu de la Generalitat, amb uns indicadors que la posen a la cua de totes les administracions públiques.

També cal denunciar una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers 20 anys; de les 275 persones que treballen als serveis de prevenció, 146 són interines i representen el 53,5% del total del personal.

Fes clic en el següent enllaç per veure arxiu 

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a CCOO denuncia la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat

Reunió mixta entre la direcció i el comitè d’empresa

Com ja us varem informar via WhatsApp el passat dilluns, avui l’empresa ha comunicat la valoració dels objectius a GSS.

El Gerent ha comentat que no s’ha pogut tancar fins avui aquest tema, tot i que havien dit que ho farien al mes de maig, per la interpretació del 5% avançat a les taules salarials segons el conveni i perquè hi ha professionals que han tancat les DPO’s avui mateix.

La disponibilitat econòmica per poder pagar els objectius és del 100%, tot i que això no vol dir que els treballadors cobrin el 100%, ja que cada més ens han avançat, amb la incorporació a taules del 5%, un import que va contra la DPO’s.

El càlcul de la DPO’s és individualitzat per cada treballador, ja que depèn de la seva massa salarial 2017:

Massa salarial 2017 * 4,05% = Import DPO’s avançat.

Import DPO teòricImport DPO’s avançat = Import DPO a cobrar.

De l’import DPO a cobrar tenim que un 15% no està subjecte a cap tipus de valoració (art. 36.3 paràgraf segon del nostre conveni). La resta de l’import s’aplicarà el grau d’assoliment de cada treballador.

La direcció de l’empresa ha manifestat que comunicarà aquesta tarda, per correu electrònic, les dades globals dels objectius 2017 a GSS i posarà a disposició de tots els treballadors una adreça electrònica perquè els treballadors que tinguin dubtes sobre el seu càlcul individualitzat de la seva DPO pugui fer la consulta pertinent a RRHH.

Per part de CCOO a GSS us facilitem el nostre correu electrònic ccoohospitalsantamaria@gmail.com per si teniu algun dubte i poder-vos assessorar.

L’abonament de la DPO es farà efectiva el proper 19 de juny de 2018.

CCOO ha preguntat quan faran el retorn als treballadors temporals que els han retingut durant el 2017 el 5%. Aquests treballadors se’ls retornarà aquestes quantitats el divendres 15 de juny de 2018. Ja varem dir que aquest retorn s’ha de fer durant el mes de febrer o març, com a molt tard, no potser que es retardi tant aquest pagament.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió mixta entre la direcció i el comitè d’empresa

Reunió Mesa negociadora SISCAT 6 de juny de 2018

Avui, 06 de juny de 2018 s’ha reunit la Mesa de Negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.

La part social presenta un estudi de valoració de la plataforma presentada per les patronals VS la plataforma Social

Plataforma social                                                                                                   Plataforma patronals

Nombre total de propostes: 71.                                                                                               23

Sense cost econòmic):     21 (29.57%)                                                                         11(47’82)%

Acceptades per la patronal: 4 (19.04%) (A5, F14, J1, N2)                                              2 (18’18 %)

Modificades amb resultat neutre, o en negociació: 4 (19.04%) (B, K2, F4, E13)           4 (36.36%)

Rebutjades: 13 (61.90%)                                                                                              5 (45’45 %)

Com vàrem quedar la reunió anterior, la part social hem presentat un nou redactat sobre excedències per tenir cura de fills o familiars i de l’excedència especial de formació i docència. Les patronals han rebut el redactat i procediran al seu estudi i valoració per la propera reunió

Després d’això s’ha passat a valorar les propostes de la plataforma presentada per la part social,  que segons aquesta part tenen un baix  impacte econòmic.

 1. Al punt A apartat 4 on es proposa que  amb caràcter personal es respectin les situacions personals que superin les condicions establertes en el conveni, que es respectin els acords assolits entre empreses i la RLT i que no podran ser objecte d’absorció o modificació per l’entrada en vigor del conveni les qüestions pactades a nivell d’empresa sobre temes expressament no regulats al conveni. Les patronals no accepten el redactat proposat.
 2. Apartat B, classificació professional

Punt 2, règim de jornada i descansos, on plantegem que la jornada diària no sobrepassi 9 hores respectant que la negociació ho pot modificar, que entre jornada ordinària i jornada complementària no es poden superar les 24 hores de treball, limitar a 2.187 hores any la suma de jornada ordinària i complementària i descansar un mínim de 12 hores entre jornada i jornada ja sigui ordinària o complementària Les patronals ens plantegen que les nostres propostes sols han d’afectar els grups 4 a 7 donat que els grups 1 a 3 els és d’aplicació l’Estatut Marc. Aquesta és una línia vermella per a les patronals. CCOO manifesta que la plataforma sindical contempla que el conveni col·lectiu reguli les condicions de treball de totes les treballadores i treballadors del sector i que cal eliminar aquesta diferenciació entre categories professionals.

 1. Apartat D, Condicions retributives.

 

 1. Punt 1 – Revisió salarial i increments retributius màxims autoritzats. La part social plantegem la inclusió dins del salari base de l’actual plus conveni i les DPO’s, i que la jornada complementària de presència física es retribuirà com a mínim al mateix preu de l’hora ordinària. Les patronals no accepten incloure les DPO dins el salari base donat el caràcter variable de les mateixes. Respecte de la inclusió del plus conveni ho poden acceptar si es modula la repercussió que pot tenir sobre altres conceptes salarials del conveni que tenen com a referència el salari base. Acceptarien la proposta dels sindicats que per tal d’evitar diferències de salari base en infermeria per la diferència del plus conveni entre infermeria i infermera especialista d’obstetrícia i ginecologia amb un nou complement d’especialitat si finalment s’acorda la fusió del salari base amb el plus conveni. Respecte de les retribucions de la jornada complementària no accepten la proposta encara que manifesten que es podria parlar en funció del desenvolupament de la negociació. CCOO reiterem la proposta donat que actualment les DPO han passat de ser una retribució variable a representar una retribució fixe donat que ve lligada a l’equilibri financer i s’abona a tothom en quantitats fixes per categoria professional.

 

 1. Punt 3 – On els sindicats plantegem la supressió de l’excepció dels/de les professionals contractats per realitzar la seva jornada ordinària al servei d’urgències a que fa referència l’article 33.1. Les patronals es manifesten en contra i després del debat la qüestió queda pendent de que la part social presenti a la propera reunió un nou redactat.

 

 1. Punt 4 – La part social proposa que tots i totes els treballadors i treballadores disposin d’un armariet individual per guardar l’uniforme i les seves pertinences personals. Les patronals manifesten que consideren que aquesta proposta té un cost econòmic elevat i que l’estudiaran. CCOO els hem manifestat que aquesta no és una qüestió opcional per part de les empreses donat que està recollit en la legislació laboral i de prevenció de riscos laborals i que la no acceptació ens obligarà a fer-ho complir centre per centre de treball.

 

 1. Apartat E, Permisos, excedències i altres millores socials.

 

 1. Punt 1 – La part social plantegem que es pugui gaudir del permís per matrimoni o unió estable de parella dins els 365 dies posteriors al fet. Les patronals manifesten que poden acceptar que es gaudeixi dins l’any natural i que es podran adjuntar a vacances. CCOO els manifestem que en el cas de que es celebrin els últims mesos de l’any el personal tindrà menys opcions per poder gaudir del permís i demanem que es replantegin la decisió.

 

 1. Punt 3 – Determinar el concepte de malaltia greu. Proposem que cal prendre com a referència la relació de malalties del Decret 1148/2011. Les patronals manifesten que aquesta relació és sols pels casos de menors i que estudiaran fer una proposta alternativa la propera reunió. CCOO els recordem que a mesa general de funció pública hi ha una relació de malalties greus que cal que tinguin en compte.

 

 1. Punt 4 – Proposem ampliar els permisos per hospitalització, cirurgia major ambulatòria o intervenció quirúrgica de familiars fins a segon grau de consanguinitat de 2 a 3 dies i de 4 a 6 dies. També que es puguin gaudir de forma no consecutiva mentre duri el procés i fins l’alta mèdica de la SS. Les patronals manifesten que volen mantenir l’actual redactat del conveni (2 i 4 dies), incorporant respecte del fraccionament del gaudiment l’acord de la comissió paritària. Valorarien la possibilitat de que el fraccionament es pugui fer fins l’alta mèdica i no l’alta hospitalària com fins ara. CCOO ens mostrem en total desacord amb la postura de la patronal.

 

 1. Punt 19 – nova redacció dels articles 48,4 i 49.2 del conveni en el sentit de incloure que les reduccions de jornada per lactància i per cura de menor es puguin compactar en jornades senceres i variar les reduccions de jornada per cura de fill des d’un 5% fins a un 75%. Les patronals manifesten que no accepten la proposta. Després del debat s’acorda que els sindicats presentarem la propera reunió un nou redactat de la proposta acotant temporalment la possibilitat de compactació. Les patronals estan en desacord amb modificar els percentatges de reducció de jornada.

 En aquest punt i a proposta de les patronals s’ha aixecat la reunió, quedant emplaçats pel proper 20 de juny.

CCOO ha instat a les patronals a que vagin a la conselleria a sol·licitar finançament pel sector, perquè a aquest pas els treballadors i treballadores els haurem de demostrar en els centres de treball i al carrer que volem recuperar el que ens han arrabassat.

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar comunicat nota federativa de la Mesa negociadora del SISCAT

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió Mesa negociadora SISCAT 6 de juny de 2018

‘lo Sindicat’ digital, número 139

Foto

Nou número de la revista lo Sindicat, aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat mensual, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgen, i parla de les persones del sindicat a Lleida i de l’acció sindical de CCOO a les terres de Lleida.

En aquest número, hi podeu trobar, entre d’altres, la mobilització per reclamar la recuperació del poder adquisitiu dels salaris, la precarietat que continua en les condicions dels temporers de la fruita, les protestes dels ensenyants que volen educar en pau i llibertat, i la manca d’acord entre la Guàrdia Urbana i la Paeria.

Feu clic aquí per veure el número 139 de lo Sindicat.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a ‘lo Sindicat’ digital, número 139

Acte a Lleida: Les pensions, un dret, no un privilegi!

Dins la campanya que ha iniciat el sindicat arreu de Catalunya per defensar l’ocupació de qualitat i les pensions dignes, CCOO de Lleida organitza un acte adreçat a la seva afiliació per parlar d’aquest tema.

Per al sindicat les pensions són un dret, no un privilegi, i garanteixen la cohesió, la certesa i el benestar que li correspon i que reclama la immensa majoria de la població. CCOO està convençut que ha arribat el moment de posar fi a la reforma introduïda de manera unilateral pel PP, i defensar el caràcter públic i solidari del nostre model de pensions, fent front a la fatalitat demogràfica i a la resignació que es volen estendre, especialment entre les generacions més joves.

L’acte tindrà lloc a Lleida, a la seu del sindicat, C/ d’Enric Granados, 3-5 – Lleida (Segrià), el proper dijous 7 de juny, a les 11 del matí. Hi intervindran Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, i Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, el moderarà Francesc Josep Bademunt, responsable de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Acte a Lleida: Les pensions, un dret, no un privilegi!
%d bloggers like this: