Oberta la borsa de treball de GSS per la categoria d’auxliar en infermeria

Gestió de Serveis Sanitaris obre la CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL per la categoria d’auxiliar en infermeria, que abasta el conjunt de l’empresa (Hospital Universitari de Santa Maria, Hospital Comarcal del Pallars i Residències).

La borsa de treball d’aquesta categoria professional restarà oberta del 29 de novembre fins al 17 de desembre, i està regulada per les bases generals i les bases específiques.

És una convocatòria telemàtica, que incorpora com a novetat la possibilitat de recuperar la informació registrada en la convocatòria prèvia.

La convocatòria es segmentarà per categories professionals, convocades individual i successivament.

Accediu aquí a la borsa de treball

Anuncis
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Oberta la borsa de treball de GSS per la categoria d’auxliar en infermeria

Congrés Internacional I Congrés Internacional Infermeria Pràctica Clínica Avançada: Rol avançat i seguretat

normes específiques

El format del congrés serà presencial i online / virtual . Les conferències seran emeses via streaming a youtube live. L’expositor de treballs també serà virtual i un cop la seva inscripció sigui vàlida podrà accedir tant al canal de conferències com a l’expositor de treballs a través del menú “El meu compte”.

La línia temàtica de les comunicacions ha de guardar una relació directa amb la temàtica del congrés Infermeria Pràctica Clínica Avançada: Rol avançat i seguretat .

Categories / personal dirigit:

El congrés I Congrés Internacional Infermeria Pràctica Clínica Avançada: Rol avançat i seguretat està dirigit a la / categoria / es:

 • Infermeria.

Els camps o àrees temàtiques acceptades són:

 • Cura de ferides.
 • Mesures d’higiene (en cada àmbit concret).
 • Canvis posturals en el pacient enllitat / immobilitzat.
 • Ús de material i realització de proves correctes.
 • Educació per a la salut i programes enfocats a la comunitat.
 • Prevenció de les infeccions.
 • Maneig dels efectes adversos i pràctiques segures.
 • Correcta mobilització del pacient.

Seran acceptats els treballs en idioma anglès / castellà que compleixin les normes generals i les normes d’elaboració de treballs . 
Qualsevol treball que no compleixi aquestes normes serà rebutjat, en aquest cas l’autor només disposarà d’una única oportunitat de realitzar una nova entrega .

Total la informació en el següent enllaç de la web del congrès infermeria organitzat per CCOO

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Congrés Internacional I Congrés Internacional Infermeria Pràctica Clínica Avançada: Rol avançat i seguretat

CCOO signa el II Conveni Col.lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el CATSALUT

CCOO signa el II Conveni de la Sanitat Concertada, ja que suposa millores considerables per al conjunt de treballadores i treballadors del sector

La signatura s’ha produït avui 20 de novembre de 2018, juntament amb les organitzacions sindicals UGT i SATSE així com les patronals UCH, CAPS i ACES.

Com a mesures aconseguides destaquem:

• Assumir l’increment retributiu aconseguit en l’àmbit de la Mesa General de Funció Pública: 1,70% des d’1 gener de 2018 + 0.25% addicional des d’1 de juliol de 2018. Tot plegat s’abonaria amb efectes retroactius durant el primer trimestre de 2019.
• Increment retributiu a efectes 1 de gener de 2019 d’un 2,25% fix, més possibilitat d’afegir una variable addicional.
• Increment retributiu a efectes 1 de gener de 2020 d’un 2% fix, més possibilitat d’afegir una variable addicional.
• Aquests increments salarials suposen en un escenari de mínims un augment retributiu del 7,1% i en un escenari de màxim un augment retributiu d’un 8,79%, durant la vigència del conveni.
• Complement del 100% de les retribucions dels del primer dia en cas d’IT, a partir de la signatura del conveni.
• Pel que fa a la jornada laboral, retorn gradual a 1620 hores anuals entre el 2019 i el 2020 a tots aquells professionals als que se’ls va incrementar.
• Equiparació en els grups 1 i 2 de la RAF (retribució anual fixa) de l’atenció primària amb l’hospitalària.

CCOO ha demanat que el CATSALUT aprovi el més aviat possible l’increment de tarifes per tal de fer front a les mesures aconseguides amb la signatura del Conveni.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a CCOO signa el II Conveni Col.lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el CATSALUT

Convocatòries a Gestió de Serveis Sanitaris

S’han publicat les següents convocatòries a Gestió de Serveis Sanitaris

 • 4 llocs de treball de Psiquiatra
 • 3 llocs de treball de Psicòlegs/Psicòlogues especialistes en Psicologia Clínica
 • 2 infermers/res especialistes/màsters en Salut Mental per la Regió Sanitària de Lleida
 • 2 infermers/res especialistes/màsters en Salut Mental pel Pallars-Alta Ribagorça
 • 4 llocs de treball de Radiòleg
 • 1 lloc de treball de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per l’Hospital Comarcal del Pallars
 • 1 lloc de treball d’especialista en Anestèsia i Reanimació per l’Hospital Comarcal del Pallars

Per a més informació, feu clic en el següent enllaç bases de les convocatòries a GSS

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Convocatòries a Gestió de Serveis Sanitaris

Reunió mixta entre la direcció de GSS i el comitè d’empresa

El Gerent es dona a conèixer i en explica les seves línies de treball, vol ser àgil, que hi haguí equitat entre el personal i demana confiança i màxima transparència.

Aliança estratègica

Se li pregunta sobre la Aliança Estratègica, ens contesta, que cada centre mantindrà la seva singularitat i es faran aliances amb altres centres, ja que sumant hi guanyem tots.

Referent al Hospital Santa Maria exposa que es reforçarà la unitat de CMA i curta estada. Referent a Salut Mental diu que és el pilar fort i s’ha d’augmentar la docència de Salut Mental que ara es fa al l’HUAV i augmentar el residents de geriatria i rehabilitació.

Pla d’espais

Manifesta que el Pla d’espais està fet i que en breu es farà una reunió per presentar-lo.

Borsa de treball 

Es presenta el programa telemàtic per introduir les dades i en breu s’obrirà la de TCAI/Auxiliar d’infermeria i progressivament es convocarà la resta de categories professionals.

Aplantillament

Hi ha tres carpetes de aplantillament pendents:

 • L’extraordinària dels pressupostos del 2017 amb una taxa de reposició del 90% de plantilla estructural que suposa a l’HUSM 75 persones.
 • L’extraordinària del 2018 amb el 100% de reposició que representa 15 persones a l’HUSM.
 • L’ordinària de 2018 que representa 22 persones a l’HUSM.

En total 112 persones a aplantillar.

En precs i preguntes 

 • Es comenta que a primària de GSS hi ha hagut moviments, s’han fixat nous “cupos” i es necessitarà personal de totes les categories.
 • Es recorda que s’ha de donar publicitat a tots els llocs nous de nova creació,
 • Que les jubilacions parcial, segueixen el seu curs.
 • Es recorda que des del mes de juliol i amb efectes del 18 d’octubre de 2018, la IT s’ha de cobrar des del primer dia al 100%. L’empresa comenta que estan esperant la resposta de la gerència d’empreses públiques i quan doni el vist i plau, es pagarà amb efectes retroactius, i així consta en l’acta de la reunió.
 • El tema del pàrking de l’HUAV pels treballadors de GSS segueix pendent.
 • Es demana que l’hexàgon del costat de vestuaris sigui un bon lloc per deixar les bicicletes dels treballadors. Estudiaran la proposta.
 • Se li pregunta al nou Gerent si es donarà a conèixer als treballadors de la seva empresa, ja que no el coneixem, diu que ho té pendent.
Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió mixta entre la direcció de GSS i el comitè d’empresa

CCOO fa una crida a una mobilització de tots els sectors de la sanitat catalana el proper 23 de novembre de 2018

Des de l’inici de les retallades en salut, el nostre sistema sanitari públic s’ha anat deteriorant any rere any, afectant directament a la qualitat assistencial dels pacients, augmentant les llistes d’espera tant quirúrgiques com d’especialistes i ara també de metges i metgesses de família.

Els professionals i les professionals del sistema sanitari català no poden suplir per més amb el sobreesforç i implicació personal els dèficits de la manca reiterada d’inversions, tant en infraestructures com en personal. Catalunya ha perdut més de 10.000 treballadores i treballadors de la sanitat des del 2012 i això, per una banda repercuteix directament en els usuaris i per altra en les condicions laborals.

Des de CCOO hem manifestat a totes les meses de negociació (públiques, concertades i privades), la necessitat de revertir les retallades i millorar les condicions laborals i salarials de tots els professionals:

– En el cas de l’ICS, uns 38.000 professionals encara han de cobrar les pagues de 2013 i 2014, el 50% de les DPO (direcció per objectius), recuperar el Fons d’Acció Social, la jornada que es realitzava, la pèrdua del 5% de mitjana, i un llarg etcètera. Als hospitals, no podem tenir les ratios actuals de pacients per professionals, ja que deterioren l’assistència, ni tenir llits ni quiròfans tancats. I a l’atenció primària, cal necessàriament també augmentar les plantilles per tal d’adequar-se a les necessitats reals de la població (hi ha centres on s’està donant hora a un mes vista).
– En el cas de la sanitat concertada, que afecta a uns 50.000 treballadores i treballadors, tenim a les patronals enrocades a l’hora d’aplicar la recuperació salarial, una contractació precària, manca d’inversions, tancament de llits, i un conveni que no acaba de millorar les condicions necessàries, raó per la qual exigim un conveni de recuperació.

– En el cas de la sanitat privada, en l’actualitat hi ha una plataforma unitària per a la negociació del conveni, però resposta nul·la per part de les patronals. Els seus més de 15.000 treballadors i treballadores necessiten millorar les seves condicions laborals respecte a jornada, remuneracions, carrera i promoció professional. Malgrat des de CCOO apostem clarament per una sanitat pública, també defensem als professionals de la sanitat privada.

– Pel que fa al sector geriatria i dependència, que depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fa temps que des de CCOO estem exigint un conveni d’àmbit català, que millori les condicions del sector. A dia d’avui, denunciem que el Govern de la Generalitat mira cap a un altre costat malgrat ser coneixedor de la situació, i dona més credibilitat a d’altres actors. Es tracta d’un sector molt precari, altament feminitzat, on les dones pateixen tant pels usuaris com per elles mateixes, i la majoria de dies s’han de medicar per poder anar al seu lloc de treball (dolors musculoesquelètics, angoixa…), tot per la pressió assistencial a què es veuen sotmeses. Avui dia, afecta a més de 40.000 professionals i tot passa necessàriament per una millor dotació pressupostària i un bon control per part de les Administracions, ja que la vellesa no ha de ser un negoci.

– A l’àmbit de la recerca, reclamem al Govern que faci complir la proposta de resolució del Parlament que instava a crear una patronal per tal d’obrir una negociació per a un Conveni Sectorial de Recerca català. Cal dir també que l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) porta dos anys evadint la responsabilitat de constituir-se en patronal deixant a l’estacada i sense possibilitat de millora de les seves condicions al conjunt de treballadores i treballadors de recerca de Catalunya.

Per descomptat que a CCOO compartim les reivindicacions dels metges i metgesses de primària de l’ICS, però considerem que cal anar més enllà. També falten als centres de primària que no són ICS, i facultatius especialistes als hospitals, i evidentment tota la resta de professions sanitàries i no sanitàries que engloben els nostre sistema sanitari i és per això que fem una crida unitària de tot el sector a concentrar-nos el proper dia 23 de novembre a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona a les 10.30 hores on entregarem al Govern de la Generalitat de Catalunya les nostres reivindicacions.

Des de CCOO també fem una crida a sumar-se a les diferents associacions d’usuaris, marees i plataformes en defensa de la sanitat perquè entenem que tenim un objectiu comú: que s’aturi el deteriorament de la sanitat i recuperar els estàndards de sanitat pública que teníem abans de la crisi.

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a CCOO fa una crida a una mobilització de tots els sectors de la sanitat catalana el proper 23 de novembre de 2018

Reunió Mesa negociadora conveni SISCAT, 14 de novembre de 2018

Avui, 14 de novembre de 2018 s’ha reunit la Mesa de Negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.

Oberta la reunió les patronals fan una valoració de la darrera proposta dels sindicats feta en la passada reunió.

Concreten una oferta consistent en:

 • aplicar els acords de l’administració pública pel que fa a retribucions pel 2018 amb un increment del 1,95% a abonar des de la nòmina del mes següent a la signatura de l’acord, abonant els endarreriments durant el primer trimestre de 2019 (1,7% des del gener i 1,95 des del juliol).
 • complement fins el 100% en cas de baixa des del primer dia i mentre duri la situació d’IT des del moment de la
 • Incloure tots els acords assolits fins ara en la negociació i els acords de les paritàries.
 • Prorrogar la ultra activitat 1 any més (2019) i continuar la negociació del Ofereixen una altra possibilitat: no només signar això sinó signar conveni amb vigència fins 31 de desembre de 2020 amb els mateixos increments salarials del pacte entre administració i sindicats en la mesa de funció pública aplicant la Llei de pressupostos estatal i els increments salarials de la funció pública. En aquest punt ACES manifesta que en aquest moment no estan en condicions d’assumir la proposta de conveni 2017-2020, que l’han d’estudiar.

Els sindicats demanem alguns aclariments respecte de les propostes que fan les patronals i demanem un recés per tal de valorar-les.

Finalitzat el recés els sindicats presents a la mesa manifestem de forma unitària que l’oferta rebuda és insuficient. La darrera reunió vam demanar que l’aplicació de les condicions retributives i en cas d’IT sense condicionaments. A més cal tenir en compte que es demana l’equiparació dels professionals d’atenció primària i hospitalària, retornar a les 1.620 hores anuals, reconèixer el solapament, incloure els metges exclosos en l’article 37, fixar la data d’inici dels permisos en el primer dia de treball, recuperació de jornada i descansos, desvincular les DPO de l’equilibri pressupostari, unificar el salari base i el plus conveni.

Les patronals han manifestat la seva sorpresa per no poder signar un acord parcial i que es deixi escapar una oportunitat com aquesta de millora salarial. I que aquesta oportunitat és per aquest moment i que pot ser que uns dies després ja no es pogués mantenir l’oferta feta.

CCOO manifestem que ja fa 2 anys que negociem el conveni i que no se’ns pot demanar que de cop recolzem una proposta que oblida una gran part de les propostes unitàries sindicals, que per al personal són molt importants. Ens refermem en la darrera proposta unitària sindical, com la resta de sindicats.

El President explica que la part social ha mostrat unitat i des de l’inici ha mantingut els mateixos punts a recuperar. Vol conèixer la sensibilitat de cada sindicat per saber on es mou. També demana a les patronals que estudiïn fer una millor oferta. Amb aquestes premisses podrà saber si s’està en disposició de signar en breu quelcom. També comenta que en cas de no poder signar un preacord en breu estarem amb un seriós problema tots els presents.

Després de reunir-se amb els sindicats per separat i amb les patronals el President manifesta que està en condicions de formular una proposta de preacord que reculli les inquietuds que li han plantejat les parts. Per tal de fer-ho, proposa que ens tornem a reunir demà a les 18 hores per rebre la seva proposta i valorar la possibilitat d’arribar a un preacord.

En aquest punt s’aixeca la reunió amb el compromís de tots els sindicats llevat de MC i les patronals d’assistir demà a la reunió convocada.

Des de CCOO volem manifestar que no deixarem perdre el conveni però que en cap cas signarem una proposta que no reculli les nostres reivindicacions. Esperem doncs a demà per rebre la proposta i a divendres, en l’assemblea de delegats i de delegades, per valorar entre tots i totes, la mateixa.

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar la nota federativa de Sanitat CCOO

Es un petit resum molt ràpid perquè les patronals han continuat amb la tònica habitual: pocs acords i cap millora

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM

Arxivat a Noticies. Comentaris tancats a Reunió Mesa negociadora conveni SISCAT, 14 de novembre de 2018
%d bloggers like this: